Bachovy esence nám pomáhají vyrovnat se s tím, co nás trápí. Umožní nám nový pohled na sebe samé i svět kolem nás. Odkrývají to, kým skutečně jsme, a pomáhají nám hledat smysl a cíl naší cesty životem, léčit naši duši.

Bachovými esencemi není možné se předávkovat. Nemají žádné nežádoucí vedlejší účinky a nejsou kontraindikací alopatické léčby. Jsou čistě přírodní léčbou, založenou na energetickém působení rostlin. Významnou předností této metody zůstává skutečnost, že ji mohou bez obav používat dospělí, děti, těhotné ženy a miminka, ale také domácí zvířátka.

Dr. Edward Bach si byl jistý, že špatný fyzický stav je jen důsledkem nerovnováhy naší mysli. Celou myšlenkou je jednoduchost, dostupnost a uzdravování sebe samého skrze naše emoce.

Bach rozdělil všech 38 esencí do sedmi skupin: strach, nejistota, nedostatek zájmu o současné události, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky, beznaděj a malomyslnost a přílišná starost o ostatní.

BACHOVY ESENCE

Esence pracují pouze na emocionální úrovni.

Harmonizují hladinu emocí a tím působí velmi pozitivně jak na tělesné, tak i na duševní úrovni.

Jde o velmi účinný, ale zároveň jednoduchý a jemný systém, jehož cílem je navrátit duševní i tělesnou harmonii těla.

Každá z esencí je zacílena na velkou šíři našich každodenních emocionálních prožitků. Pracuje tím způsobem, že negativní zážitky, myšlenky a emoce transformuje na pozitivní.

Každý traumatický prožitek, který není zpracovaný, různé strachy, starosti nebo zážitky z minulosti, 
blokují životní energii a oslabují člověka ve snaze ubránit se těm dalším, které ještě přijdou.